Panelplaten er endepløyd. NCS S0502Y.

ArtikkelTreslagDimensjonerAvsluttesBehandling
65199097MDF11x619 mmMalt
65199100MDF11x619 mmMalt
65199031MDF11x619 mmSprøytemaltMalt