ArtikkelTreslagDimensjonerAvsluttesBehandling
8085Eik8x43 mmHyvladObehandlad
8080Eik8x33 mmHyvladObehandlad
8075Eik8x27 mmHyvladObehandlad
8070Eik8x21 mmHyvladObehandlad