ArtikkelTreslagDimensjonerAvsluttesBehandling
2760Furu8x43 mmHyvladObehandlad
2750Furu8x33 mmHyvladObehandlad
2740Furu8x27 mmHyvladObehandlad
2730Furu8x21 mmHyvladObehandlad
2650Furu6x33 mmHyvladObehandlad
2640Furu6x27 mmHyvladObehandlad
2630Furu6x21 mmHyvladObehandlad