Treplaten er produsert av trelameller. Benyttes til alle typer snekkerier som benk,
hylle, skuff, møbler med mer.