Skygge skrå ubehandlet gran

Skygge skrå panelen har mer markerte spor mellom breddene enn faspanelen.
Bredden på sporet kan variere fra smalt, til flere centimeter, avhengig av profil.

Skygge skrå ubehandlet furu

Skygge skrå panelen har mer markerte spor mellom breddene enn faspanelen.
Bredden på sporet kan variere fra smalt, til flere centimeter, avhengig av profil.

Skygge skrå hvit

Skygge skrå panelen har mer markerte spor mellom breddene enn faspanelen.
Bredden på sporet kan variere fra smalt, til flere centimeter, avhengig av profil.